Tre ansikten Tre uttryck
skulptur
40cm
4.500

SÅLD